01 May 2010

Sundari Soekotjo, Dewi KeroncongKeroncong? Hmm... jinis musik kang kerep diencebi dening sakehing musisi. Mangka, jinis musik iki butuh teknik kang cukup dhuwur kanggo nguwasani. Keroncong sering dianggep minangka lagune wong tuwa kang fungsine kanggo nurokake wae. Apa bener mangkono?

Mesthi wae ora. Nanging kanggo ndadekake musik iki minangka tren ing kalangan remaja upamane, butuh wektu kang ora sedhele. Remaja luwih milih musik kang tren kayadene punk utawa pop upamane.

Ing Indonesia, ora akeh kang konsisten ambyur ing musik keroncong. Kanggo nyebut jeneng, kita bisa nuding TOTO SALMON lan SUNDARI SOEKOTJO utawa GESANG kanggo sing luwih senior. Kang nganti saiki isih eksis malah anake uga wiwit ambyur ing jagading keroncong, aran SUNDARI SOEKOTJO pantes diseleh ngarep.

Wiwit jaman Presiden Soeharto, Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono, wanita kanthi ciri khas tampil nganggo kebaya iki kerep diundang nyanyi ing istana. Lagu kang dinyanyekake yakuwi sawijining genre musik kang identik klawan wirama duweke wong tuwa, keroncong. Berkat konsistensine ing jagading musik keroncong, nganti akeh sing njuluki Dewi Keroncong.

Katresnane wanita klairan Jakarta 14 April 1965 kanthi jeneng pepak SUNDARI UNTINASIH SOEKOTJO iki marang musik keroncong diwiwiti sajege bapake, SOEKOTJO RONODIHARDJO, sawijining tentara kanthi pangkat letnan satu -- saiki wis almarhum -- ngenalake lagu kanthi wirama kang ngelik-elik ksb. Pak Kotjo kang hobi nyanyi lagu keroncong sering ngajak Sundari nyanyi bebarengan.

Nalika cilakane, anak nomer loro soko sedulur telu kang biasa diundang unti iki oleh pendidikan kang cukup disiplin saka bapake. Nanging jenenge wae bocah, nalika dikon latihan "aku kerep alasan lara weteng, ngantuk, utawa apa wae, supaya ora sida latihan".

Nanging senajan dheweke ngaku kerep nampik nalika dikon latihan, Sundari mbantah yen katresna marang musik keroncong tekane merga saka "dipeksa" wong tuwane.

"Aku ambyur ing musik keroncong merga karepku dhewe, dudu peksane wong tuwaku. Wiwit cilik aku kerep nyekseni WALJINAH nyanyi keroncong macak gelungan lan katon ayu banget. Aku pengin kayak dheweke," ujare Sundari kang wiwit kelas 2 SD wis nyinaoni keroncong iki.

Dheweke sabanjure saya kepecut dening tembunge bapake "mula kowe sing sregep latihan merga saiki iki arang ana penyanyi keroncong kang isih nom". Meruhi tumemene lan bakat kang diduweni Sundari, ibune, Herini, nglebokake menyang Sanggar Anggrek pimpinan Joko Sutrisno.

Umur sangang taun, dheweke nyanyi pop bebarengan Joko Sutrisno ing TVRI. Sabanjure Sundari ajar nyanyi keroncong marang sawenehing guru. Taun 1975, nalika umure ngancik 10 taun, dheweke wiwit melu lomba kanthi dadi wakil saka sekolahe, SD Halim Jakarta. Taun 1977 luwih khusus maneh anggone nyinaoni lagu keroncong lan setaun sabanjure melu maneka festival keroncong.

Ngeling-eling nalika cilakane, Sundari cerita tau nesu-nesu nalika sawenehing warga ing kompleks AURI Halim Perdana Kusumah Jakarta njuluki dheweke si Bengawan Solo yen pas liwat ing gang-gang omahe.

Sundari banjur nangis lan wadul ibune. Ning ibune malah mesen lan ngelipur yen kudune dheweke mongkog marang julukan iku. Saikine, sawise Sundari diwasa, pangeling-eling nalika cilik mau tansah ndadekake dheweke mesem dhewe yen ngreti julukan kang tau nganyelake kuwi malah luwih ndadekake dadi penyanyi kondhang.

Ing festival keroncong remaja 1978, Sundari kepilih minangka finalis. Taun 1979 dheweke wusanane nembus juara loro ing ajang Bintang Radio dan Televisi kanggo kategori Keroncong Dewasa Wanita. Iku wae kanthi nyolong umur, merga durung ganep 15 taun. Dheweke kasil "ngapusi" panitia kanthi nganggo kebayak lan sanggul, Sundari dadi katon diwasa. Nanging lagi sedhela ngrasakake dielem merga penampilane, Sundari panen kritikan merga konangan yen isih cilik.

"Aku sempat diprotes merga umurku isih cilik. Wektu iku lagi kelas 2 SMP. Umurku isih 14 taun," ujare.

Juara siji BRTV dipethik ing festival sabanjure, 1983. "Sawise iku wong-wong padha njuluki aku penyanyi keroncong," tuture mantan anggota Geronimo VIII kang sak angkatan klawan DJATU PARMAWATI lan RAFIKA DURI iki.

Saliyane nyanyi, patang taun suwene Sundari uga dadi guru kesenian ing SMA 38 Jakarta. Ora bisa diendhani, dheweke sering digodha murid-muride lanang, montore diwenehi kembang, rupane kerep digambar saben dheweke mulang lsp.

Sawise mandheg anggone dadi guru, Sundari banjur sibuk bukak butik lan aktif ing Pengajian Arafah. Ing kene dheweke wiwit kenalan klawan para alim ulama, kayadene Zainuddin MZ. Bebarengan klawan "kiai sejuta umat" iki, Sundari ngedegake TK ISlam Mitra Amanah kang manggong ora adoh saka Mabes TNI, yakuwi ing kawasan Cilangkap, Jakarta Timur.

Sumber: PANJEBAR SEMANGAT, 24 Maret 2007

1 comment:

  1. mohon informasi kalo mau belajar vokal keroncong di surabaya dimana ya

    ReplyDelete