26 August 2009

Tee Boen Liong Dalang TionghoaGebyagan wayang mutikultur mengeti ambalwarsa Republik Indonesia kaing 64 ing tilas Rumah Sakit Mardi Santoso Jalan Bubutan Surabaya dhek 17 Agustus 2009 nyuguhake maneka rupa kesenian. Dalange ana sing Jawa, Tionghoa, Arab,lan sindene Landa.

Dening: ENDANG IROWATI
JAYA BAYA Minggu V Agustus 2009


Dalang telu sing pentas bareng ing lakon LAIRE GATOTKACA yakuwi Ki Enthus Susmono saka Tegal, Ki Tee Boen Liong saka Surabaya, lan Ki Jayus Musa Al-Jambari saka Jember. Ing tengah-tengahe pagelaran wayang diselingi barongsai lan reyog Ponorogo. Sinden manca sing ngramekake wayangan kuwi Elizabeth Karen saka Chicago, Amerika Serikat.

Kulo nyoba nlisik sapa sejatine dhalang keturunan Tionghoa kuwi kanthi wawancara ing studione, Jalan Kedungdoro 167B Surabaya. Wonge ganteng, umure 42, yen nganggo stelan beskap katon luwes senajan isih ketara yen dheweke turunan Tionghoa dideleng saka pakulitane sing kuning resik. 

Ki TEE BOEN LIONG ngono jeneng asline. Jeneng Jawa: Ki SABDHOSUTEJA.

Genaya tresna banget marang wayang?

"Engkongku Djie Siek Poo utawa Pawiro Kandar dhek taun 1960-an duwe grup wayang wong sing jenenge WARGA BUDAYA. Pentase ing gedung Pacarkeling. Wiwit cilik aku dijak dodolan karcis lan nonton nganti bubaran. Dadi kupingku iki wis kulina ngrungokake gending lan crita wayang." 

Saking senenge wayang, yen pentas ing Pacarkeling wis buyar, Boen Liong sing nalika iku isih balita njaluk nonton wayang maneh sing ana ing gedung Jalan kapasari. "Nek gak dituruti aku nangis gero-gero."

Nalika sekolah TK dheweke diblajarake njoget menyang Pardiono, pemain Petruk sing pentas ing gedung Kapasari. Wiwit SD digembleng ing kesenian Jawa. Kerep njoget Gatotkaca nalika pentas kesenian ing sekolahane, SD YPPI Surabaya. 

Kelas 4 SD sinau ndalang menyang Djojo Astino lan Karyono Samsuri. Umur 10 taun wis pentas ing Semut Baru kanthi lakon WAHYU CAKRANINGRAT, senajan anggone mayang mung rong jam. Kelas 2 SMP ngangsu kawruh ndalang menyang Ki Narto Sabdo ing Semarang nganti Ki Narto seda dhek 7 Oktober 1985.

"Jumat nganti Minggu aku budhal menyang Semarang dhewe," kandhane priya sing tau dadi juara siji festival dalang anak-anak tingkat Jawa Timur lan dadi 10 besar ing tingkat nasional kuwi.

Nalika isi sekolah SMP, Boen Liong wis bisa golek dhuwit dhewe kanthi cara main ludruk, wayang wong, lan nyewakake busana wayang lan busana tradisional. Sawise sekolah SMA nganti kuliah ing Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma dheweke kerep nampa tanggapan.

Putra mbarepe Tee Swie Liam lan Tan Gan Nio kuwi tau pentas keliling Indonesia. Sing manjila dheweke tau pentas keliling Indonesia. Sing manjila dheweke tau pentas wayang sing disengkuyung dening 84 seniman, 10 seniman saka 10 negara ing Klenteng Kwan Im Kiong ing Pamekasan, Madura, 8 Agustus 2009.

Pengrawit lan sinden sing nyengkuyung pakelirane ana sing saka Indonesia, Tiongkok, Jepang [wong loro], Hongaria, Inggris, Kamia [Afrika], Slovakia, Argentina, Skotlandia, lan Belanda. 

Sadurunge ngadani pentas sing disengkuyung 10 pemain saka manca negara kuwi Boen Liong dhek sasi Maret 2009 uga ngadani pentas sing disengkuyung dening pemain saka manca negara wong papat. (*)

2 comments:

  1. salut sama boen liong yg bisa jadi dalang terkenal. bukti bahwa org tionghoa sudah lama membaur dengan budaya lokal.

    ReplyDelete
  2. salam sukses, maju terus ki dalang tionghoa!!!
    moga2 makin banyak org indonesia yg peduli budaya sendiri...

    ReplyDelete