11 December 2008

Andjar Any - Yen Ing Tawang Ana LintangNotasi Yen Ing Tawang Ana Lintang (Andjar Any). Langgam Jawa ini perlu diimprovisasi oleh penyanyi. Teks atau notasi hanya patokan saja.

Jagading kabudayan Jawa kelangan paraga sing mumpuni ing babagan kasusatran lan langgam Jawa. KRT Andjar Any Singanagara, 72, wis kapundhut dening Gusti Kang Akarya Jagad dhek 13 November 2008.

Ing Rumah Sakit PKU Muhammadyah Surakarta iku pengarang lagu-lagu Jawa kondang iku tinimbalan seda. "Aku rumangsa kelangan...," komentare Waljinah.

Penyanyi Walang Kekek iki kang kasil mumbul jenenge lumantar lagu "Yen In Tawang Ana Lintang" lan "Jangkrik Genggong" karyane swargi iku. "Nyidham Sari" mujudake karyane Pak Andjar--dinyanyikake Manthous--kang meh saben uwong apal lirike.

Langgam "Yen Ing Tawang Ana Lintang" ditulis dening Andjar Any nalika taun 1964. Manut sawijining panemu, dheweke wektu semana nganakake eksperimen kanthi nglarasake musik keroncong lan alat musik tradisional gamelan sing sateruse dikenal minangka langgam jawa.

Jenis musik langgam nduweni ciri wanci sing mirunggan amarga katambahan instrumen siter, kendang (sing kata-kata bisa digenteni nganggo modifikasi cello), saron, lan kawiwitan nganggo bawa minangka buka. Pungkasane 1970-an langgam mekar dadi musik campursari.

"Yen Ing Tawang" diripta dening Pak Andjar amarga dheweke lan garwane (Niek Priyatni) ngarep-arep duwe anak wadon. Apa sing digegadhang sabanjure kinabulan kaparingan momongan putra-putri nomer papat lan nomer lima Yuenda Maya Sari, 44, lan Ayusmara Chandra Sari, 41. Sadurunge wus kagungan putra kakung cacah telu, Andriyono Kilat Adhi, 49, Dewanto Bayu Adhi, 46.

Lagu-lagu karyane satemene sawijining cathetan mungguh lelakoning urip Andjar Any. Kejaba nulis lagu sing jenis alusen cakapane, dheweke uga nulis lagu sing isine kritik sosial kayata "Jangkrik Genggong". Malah minangka mantan wartawan, dheweke ora kari gawe lagu kanthi judhul "Wartawan dan Koran".

Jalaran saking akehe lagu-lagu karyane, udakara 1.400 judhul, dheweke cinathet ing Museum Rekor Indonesia (Muri) minangka komponis musik keroncong (langgam) sing paling produktif. Malah taun 1970-an dheweke uga gawe lagu anak-anak judhule "Sang Kodok" dinyanyikake dening Joan Tanamal.

Ora mungkin kuwi sing bisa diajeni dening pribadi Andjar Any, lumantar lagune dheweke uga nyebarake rasa toleransi. Umpamane lumantar lagu kasidah Jawa "Amin, Amin" sing ditembangake S. Bekti. Uga ngarang lagu-lagu kristiani (Natal) "Haleluya, Wengi Adi".

Lair ing Ponorogo 3 Maret 1936, cilikane digegulang dening tledhek jeneng Lasiah saka Purwantoro, Wonogiri. Lulus SMA 1956. Tau kuliah ong taun ing Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Andjar Any kalebu wong sing seneng ngudi kejawen.

Saka prakara mau, dheweke banjur pracaya lan gondhelan marang bab sing magepokan karo filsafat urip mistis-religius lan tata kramaning urip sing njunjung dhuwur moral lan drajate urip. Kabeh iku mau dadi talange sawenihing bab karo Gusti, sakabehing prakara sing asipat rohani, mistis, magis kanthi ngurmati marang leluhur lan kekuatan sing ora kasat mripat. Amarga kabeh iku mau, Andjar Any seneng lelaku, tirakat, lan jiarah ing paleremane para leluhur.

Ing jagad kasusastraan Jawa, Andjar Any kalebu pengarang sastra Jawa angkatan 1950-an bebarengan karo Esmiet, Susilomurti, Trim Sutejo, Muryalelana, Sudharma Kd, lsp. Dheweke nulis crita cekak, novel, lan guritan. Anggitane sing awujud buku crita detektif ing antarane "Geger Panaraga", "Sri Klana Sewandana", "Diburu Prawan Ayu", lan "Pecut Samandiman".

Taun 1970-an kejaba dadi pengarang sastra Jawa lan penulis lagu, Andjar Any uga kalebu tokoh sing ngembani mingguan Dharma Nyata berbarengan karo N. Sakdani Darmapamujo, Arswendo Atmowiloto, Nursahid Purnomo. Mula ya wus samesthine yen Andjar Any nampa penghargaan sastra Rancage 1998. Dheweke uga dadi kolumnis koran Pos Kita, Solo.

Uga nulis nganggo basa Indonesia, upamane Peristiwa Tujuh Hari, Bung Karno Siapa yang Punya, Menyingkap Serat Wedhatama, Raden Ngabehi Ronggowarsito Apa yang Terjadi? Buku sing disebut keri dhewe iku kalebu buku sing kawentar lan akeh dirujuk dening para sarjana sastra.

Pribadi binuka Andjar Any cinathet mulya ing sejarah kabudayan Jawa. "Pak Andjar Any iku bintang," komentare Ki Mantep Sudharsono.

Saiki, ing tawang wis ora ana lintang maneh! Selamat jalan Pak Andjar Any!

(Dhanu Priyo Prabowo, JAYA BAYA Minggu II Desember 2008)

3 comments:

 1. hehehe.. apik cak lagune iku.

  ReplyDelete
 2. pokoke ojo lali langgam jawa lan campursari.

  ReplyDelete
 3. Dear Mas Lambertus,

  Sewaktu saya googling tulisan ttg kawan saya, Mangapul Hutapea, saya menemukan blog Anda dan di situ juga terkabar meninggalnya Bapak Andjar Any. Beberapa waktu lalu saya sempat menanyakan kabar beliau ke salah satu kenalan saya, namun tidak mendapatkan kabar. Baru di Blog Anda saya tau Beliau telah berpulang.

  Pak Andjar dan Ibu Any adalah dua pribadi yang telah banyak memberikan support ke saya dan teman-teman saya. Skripsi S1 saya yang mengangkat komunikasi budaya juga memperoleh bantuan beliau.

  Beliau dimakamkan di Solo atau di mana mas?

  Terimakasih.  Regards,

  Bem

  ReplyDelete