22 July 2008

Istri Gombloh uripe ayem lan mulya

Dening: ENDANG IROWATI
Majalah Jaya Baya, Minggu III Juli 2008

Lagu-lagune swargi SOEDJARWOTO--ngono jeneng asline GOMBLOH--sing diripta asline 20 taun kepungkur isih disenengi sutresnane. Lagu sing paling hit yakuwi KUGADAIKAN CINTAKU ing pasar paling laris lan sempat entuk hadiyah, royalty, gedhe saka studio Nirwana Record.

Ana maneh salah sijine lagune sing kaya-kaya wis dadi lagu nasional, yaiku GEBYAR-GEBYAR. Lagu iki kerep dinyanyekake nalika pengetan dina kamardikan lan pengetan dina penting liyane sebab lagu iki pancen bisa nggugah semangat nasionalisme.

Taun 1998 GOMBLOH tilar donya naika umure meh 40 taun merga nandhang lara paru-paru. Kutha Surabaya kelangan seniman kondhang sing penampilane nyentrik lan dipuja-puja kuwi. Nalika tilar donya GOMBLOH ninggalake bojo sing jenenge WIWIK lan anak pupon lanang siji jenenge REMI. Senajan wis tila donya, penyanyi sing tau kuliah neng ITS kuwi isih dieling-eling dening masyarakat lan pemerintah.

Jasa-jasane uga diajeni. Contone digawekake patung Gombloh neng Taman Budaya Surabaya. Sing menehi pengaji-aji iya akeh. Saka pemerintah Surabaya wiwit jaman Wali Kota PURNOMO KASIDI uga menehi penghargaan. Saliyane iku uga penghargaan saka lembaga-lembaga liyane. "Yen penghargaan akeh sing menehi, embuh wis piro, dak simpen primpen neng mburi, klebu penghargaan saka Mount Black saka Eropa," kandhane WIWIK, randhane Cak GOMBLOH, nalika ditemoni ing omahe Perumahan Sutorejo Blok SS Nomer 23 Surabaya.

Sing keri iki taun 2008 nampa penghargaan saka Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal DJOKO SUYANTO, plakate dipajang ing tembok ruang tamu. Wiwik nampa penghargaan mau ing Jakarta. Ing tembok ruwang tamu kuwi uga ana fotone swargi GOMBLOH ukuran gedhe. Saka Pemerintah Provinsi Jawa Timur GOMBLOH kapilih minangka seniman sing apik lan duwe prestasi. Ing acara sing diadani neng Gedung Grahadi kuwi sing nampa bebana saka Gubernur IMAM UTOMO anak pupone GOMBLOH lan WIWIK. Nalika nampa bebana REMI. Sakliyane nampa piagam uga nampa dhuwit Rp 10 yuta.

"Atiku seneng banget nampa pengaji-aji lan bebana saka pemerintah. Iki tandhane pemerintah ngajeni seniman. Aku ya matur suwun marang pemerintah sing esih eling marang karya-karyane bojoku senajan wonge wis ora ono 20 taun kepungkur," ngono jarene wanita sing asale saka Blitar iku.

Piye uripe anak lan bojo GOMBLOH sawise ditinggal rong puluh taun?

Katone isih mulya lan ayem. Omah tinggalane GOMBLOH isih dipanggoni lan kerumat kanthi becik. Neng omah kono uga montor Daihatsu Espass werna abang lan sepedha motor siji. REMI sing saiki umure wis 24 taun uga wis nyambutgawe neng warnet. "Anakku iki ora gelem kuliah. Tau kuliah nanging banjur metu. Dheweke kepingin nyambutgawe wae. Ya wis ben, sing penting duwe pegawean," jarene ibu 47 taun kuwi.

Jan-jane ana omah bonus saka Nirwana Record sing ukurane gedhe lan sungsun loro, dununge iya ing Sutorejo nanging wis didol. Alasane omah gedhe malah kakehan ragad lan pajake iya gedhe. Semana uga yen resik-resik kekesalan merga omahe kekamban.

Lagu-lagune GOMBLOH sing direkam neng studio Nirwana nganti saiki entuk bonus. Miturut Wiwik, Nirwana saben sasi isih menehi dhuwit belanja lan saben taun menehi bonus. Nalika ditakoni cacahe pira, WIWIK ora ngaku. "Sing penting cukup kanggo belanja, mbayar listrik, telepon, banyu, pajak, lan liya-liyane. Iku wae aku wis bersyukur sebab ditinggal 20 taun nanging isih bisa mblanjani anak bojo. Durung sing wujud penghargaan saka kana-kene," kandhane marem.

Apa ya nyekel hak ciptane GOMBLOH?

"Bab ngono kuwi dakpasrahake menyang Nirwana kabeh, Aku iki wong sing wuta hukum. Ora ngerti apa-apa mula aku mung pasrah bongkokan menyang Nirwana. Semana uga nalika ana wong Jakarta sing takon bab iki dak kongkon menyang Nirwana wae. Sebab, nyatane Nirwana iya duwe kawigaten marang kulawargaku. Ngene wae uripku wis ayem lan apa anane ya dak syukuri."

BACA JUGA
Gombloh pahlawan musik Surabaya.

3 comments:

  1. Mas, aku minta ijin re upload artikelmu di blog-ku ya....Maturnuwun ...

    ReplyDelete
  2. makasih ada blog mas Hurek punya.....

    ReplyDelete